Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

I weithredu fel Clerc cyfarfodydd, delio a gohebiaeth ac i weithredu fel Swyddog Ariannol Cyfrifol

Pwynt cyflog: SCP 18 (£9.21 yr awr am hyd at 5 awr yr wythnos)

Gofynnir am geisiadau gan ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd uchod

Am fanylion pellach cysylltwch â’r Clerc ar 01407 730172 neu drwy e.bosttrefalaw@gmail.com

Dyddiad cau: dydd Llun, 7 Awst 2017

 

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV, gyda llythyr i gefnogi’r cais at:

Anna Jones, Porfa Las, Llanddeusant, LL65 4AD

This position is for a Community Council Clerk where the need for spoken & written Welsh is essential

Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol