Yr Ardal Leol

 

Mae Cyngor Cymuned Tref Alaw yn cynnwys Llanbabo, Llechcynfarwy, Llantrisant a Llanddeusant. Mae’n ardal fawr, wledig gyda nifer o ffermydd. Yn ogystal dyma leoliad Melin Llynnon, yr unig felin wynt sy’n cynhyrchu yn Nghymru, a’r felin ddŵr Melin Hywel gysylltiedig â’r Afon Alaw. Roedd y boblogaeth yn 2011 yn 581.