Croeseo i Wefan Cyngor Gymuned Tref Alaw

Mae Cyngor Cymuned Tref Alaw yn cynnwys Llanbabo, Llechcynfarwy, Llantrisant a Llanddeusant. Mae’n ardal fawr, wledig gyda nifer o ffermydd, Fferm Melinau Wynt Tref Alaw a tua chwarter Llyn Alaw. Yn ogystal dyma leoliad Melin Llynnon, yr unig felin wynt sy’n cynhyrchu yn Nghymru, a’r felin ddŵr Melin Hywel (neu Melin Selar) gysylltiedig â’r Afon Alaw. Roedd y boblogaeth yn 2011 yn 581.

Llynnon Mill

Cynghorwyr

Mae’r tudalen Cynghorwyr yn darparu rhestr gyfredol bob cynghorydd (ynghyd â’u manylion cyswllt) ym mhob un o’r wardiau ledled Tref Alaw…

Mwy
Yr Ardal Leol

Mae Cyngor Cymuned Tref Alaw yn cynnwys Llanbabo, Llechcynfarwy, Llantrisant a Llanddeusant. Mae’n ardal fawr, wledig gyda nifer o ffermydd…

Mwy
Cysylltwch â Ni

Os hoffech chwarae rhan fwy gweithredol wrth nodi a mynd i’r afael ag anghenion presennol a dyfodol Tref Alaw , byddai aelodau’r Cyngor Cymuned yn falch iawn o glywed gennych. Cysylltwch â ni yma…

Darllenwch y Cofnodion Cyfarfodydd diweddaraf Mwy